پک مراسم اقتصادی

پک مراسم اقتصادی

0 فروش

توضیحات

1-موز 3.500 تومان

2-سیب 1.900 تومان

3-پرتغال 1.100 تومان

4-آبمیوه 5.000 تومان

5-آبمعدنی 1.400 تومان

بسته بندی= 4.500 تومان

جمع کل= 17.400 تومان

نظرات

بالا

X
سوالی دارید؟ چت با Whatsapp