دیوید فاستر

“این راه حل کامل برای کسب و کار ما است. این واقعا زمان و تلاش من را صرفه جویی می کند. مد دقیقا همان چیزی است که کسب و کار ما فاقد آن بوده است. اگر می خواهید بازاریابی واقعی انجام دهید و موثر باشد
پیاده سازی.”

بالا

X
سوالی دارید؟ چت با Whatsapp